Record details

Title
    Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů
Other titles
    Current rules for nomenclature and classification of sedimentary rocks
Author
    Štelcl, Jindřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun.
Vol./nr.
    Roč. 27, č. 1
Pages
    5
Year
    2000
Thesaurus term
    classification
    conglomerate
    evaporites
    mudrocks
    sandstone
    sedimentary rocks
    siliceous rocks
Keyword
    Klasifikaci
    Pojmenování
    Pravidla
    Sedimentů
    Současná
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012