Record details

Title
    Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
Author
    Červinka, P.
    Hrádek, Mojmír
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Conference
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (19.09.1995-20.09.1995 : Žďár nad Sázavou, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
Pages
    s. 14-18
Keyword
    CHKO
    Geomorfologické
    Současné
    Vrchy
    Výzkumy
    Žďárské
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012