Record details

Title
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
Statement of responsibility
    Milan Fengl
Other titles
    Present mineral collecting in the Czech fluorite deposits
Author
    Fengl, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 33-35
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    Český masiv
    fluorit
    ložiska nerud
    mineralogie topografická
    sbírka
Geographical name
    Běstvina
    Blahuňov
    ČR-Čechy
    Harrachov
    Hradiště u Kadaně
    Javorka
    Jílové u Děčína
    Kovářská
    Krásná Lípa
    Křižany
    Moldava
    Špičák
    Vrchoslav
Keyword
    ČR
    Fluoritových
    Ložiskách
    Možnosti
    Nerostů
    Sběru
    Současné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012