Record details

Title
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Other titles
    Derzeitige Funde von Flora und Fauna an einigen weniger bekannten und neuen paläontologischen Lokalitäten des Tertiärs im östlichen Teil des Böhmischen Mittelgebirges
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
Vol./nr.
    Roč. 23
Pages
    s. 19-43
Year
    2000
Notes
    1 obr., 1 tab., 6 pl., 3 s.bibl.
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. Stud. Region. Muz. (Teplice)
Subject group
    Amphibia
    báňská historie
    důl opuštěný
    flóra
    hornictví
    listy
    lokalita fosiliferní
    terciér
    uhlí hnědé
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanoklastika
Geographical name
    Blankartice (Děčín)
    ČR-Čechy
    Děčín
    Jedlka (Děčín)
    Levínské Petrovice (Litoměřice)
    Malá Veleň (Děčín)
    Malý Šachov (Děčín)
    Mukařov (Litoměřice)
    Verneřice (Děčín)
Keyword
    části
    Českého
    Fauny
    Flóry
    Likalitách
    Nálezy
    Některých
    Nových
    Paleontologických
    Současné
    Středohoří
    Terciéru
    Východní
    Známých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012