Record details

Title
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
Statement of responsibility
    Jan Hradecký, Martin Děd
Other titles
    Present-day trends in sediment size composition of gravel bars of stream channels of the Moravskoslezské Beskydy Mts. - case study Sihelský potok Brook
Author
    Děd, Martin
    Hradecký, Jan, 1974-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 19-23
Year
    2008
Notes
    3 obr., 6 fot., 2 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granulometrie
    koryto
    kvartér Západních Karpat
    lidské aktivity
    mapa geomorfologická
    morfologie fluviální
    sedimentace fluviální
    štěrk
    transport
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Keyword
    25-22
    Beskyd
    Frýdek-Místek
    Lavic
    Moravskoslezských
    Potok
    Příkladová
    Sedimentů
    Sihelský
    Složení
    Současné
    Studie
    štěrkových
    Toků
    Trendy
    Zrnitostním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012