Record details

Title
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
Author
    Šňupárek, Richard
Conference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009, Mezinárodní seminář (14. : 19.02.2009-20.02.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009
Pages
    S. 1-9
Notes
    Projekt: GA105/07/1265, GA ČR
    Překlad názvu: Present prospects and tendencies in the field of gateroads securing in coal mines
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    reinforcing
    roadways support
Keyword
    Chodeb
    Dolech
    Metod
    Oblasti
    Porubních
    Současné
    Tendence
    Uhelných
    Výhledy
    Zajišťování
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá způsoby vyztužování a stabilizace porubních chodeb v uhelných dolech . Nově vyvíjené a projektované metody jsou spojeny s dvojím využitím porubních chodeb, valkými hloubkami pod povrchem a environmentálními hledisky. Hlavní způsoby vyztužování zahrnují zpevňování horninového masivu kotvením a injektáží.
Abstract (in english)
   The paper deals with methods of supporting and stabilisation of roadways in coal mines.New investigated and designed methods are connected with double usány of roadways, depth of exploration and environmental requests.Decisive kinds of support include methods of rock mass strenghtening e.g. bolting and grouting.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012