Record details

Title
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
Statement of responsibility
    Václav Špaček
Author
    Špaček, Václav
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
Pages
    s. 117-136
Notes
    3 obr., 5 tab.
    il.
Classfication no.
    622.7
Conspectus category
    553
Keyword
    ČSSR
    Oblasti
    Rud
    Současné
    úpravy
    Zkušenosti
    Zlatonosných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 1. 2013
Import date
    20. 3. 2014