Record details

Title
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Other titles
    Present Geomorphological Research in the Západní Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Hillyland
Author
    Hradecký, Jan
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 44-47
Year
    2000
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    geomorfologie
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    mapa geomorfologická
    sesuv
    slezská jednotka
    stabilita svahu
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
    Podbeskydská pahorkatina
Keyword
    16-33
    25-22
    25-24
    26-11
    Beskydech
    Frýdek-Místek
    Geomorfologický
    Jablunkov
    Pahorkatině
    Podbeskydské
    Současný
    Turzovka
    Výzkum
    Západních
Abstract (in english)
   The results of geomorphological research in the area of Západní Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Hillyland are discussed. Geomorphological mapping took place in three area flysch Carpathians-Skalická Strážnice (Podbeskydská pahorkatina Hillyland), Mt. Smrk (Moravskoslezské Beskydy Mts.) and Čantoryjská hornatina Highland (Slezské Beskydy Mts.). For the first locality interactions between fluvial and slope system are typical. Large landslides on the eastern slopes were caused by lateral erosion of Morávka River. The research in the area of Mt. Smrk was orientated to the periglacial forms especially nivation forms. there is not any evidence of glacial forms on the northern slopes of Mt. Smrk. The third locality is the area of large gravitational deformation (Mt. Velký Stožek and Mt. Velká Čantoryje) in tectonicaly deformed flysch rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012