Record details

Title
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
Statement of responsibility
    Erhard Kotz
Other titles
    Current state and prospects of Czech mining industry
Author
    Kotz, Erhard
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 9
Pages
    s. 313-316
Year
    1994
Notes
    5 obr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika surovin
    průmysl těžební
    uhlí
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    českého
    Hornictví
    Perspektiva
    Současný
    Stav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012