Record details

Title
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
Statement of responsibility
    Miroslava Gregerová
Other titles
    Current state and perspective Zbrašov Aragonite caves
Author
    Gregerová, Miroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 102-103
Year
    1994
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    jeskyně
    moravský devon a spodní karbon
    ochrana přírody
    S (síra - 16)
    sádrovec
    znečištění
Subject category
    aragonit
Geographical name
    ČR-Morava
    Hranice
    Zbrašov
Keyword
    25-12
    25-14
    Aragonitových
    Hranice
    Jeskyní
    Meziříčí
    Perspektiva
    Současný
    Stav
    Valašské
    Zbrašovských
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012