Record details

Title
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
Statement of responsibility
    Libor Frydrych, Vlasta Jarešová, Petr Skalka, Šárka Kročová, Josef Pražák, Petr Nováček
Other titles
    Contemporary state and development tendency of Ostrava water and sewerage company
Author
    Frydrych, Libor
    Jarešová, Vlasta
    Kročová, Šárka
    Nováček, Petr
    Pražák, Josef
    Skalka, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 3
Pages
    s. 81-87
Year
    1999
Notes
    1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    čištění
    ekonomika
    fosfor
    hydrotechnická zařízení
    jímání
    kvalita vody
    ochranné pásmo
    povodeň
    průmysl
    voda odpadní
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    vodní zdroj
    znečištění
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava
Keyword
    Kanalizací
    Ostravských
    Současný
    Stav
    Tendence
    Vodáren
    Vývojové
Abstract (in english)
   The article presents OVAK a.s. company which is organization operating water mains and sewerage networks, pumping and treatment of drinking water as well as treatment of municipal and industrial waste water. The company is oriented at providing services activities to clients solving at the same time full scope of problems of its main operation. In the article three selected solutions of technical problems dealts with by OVAK a.s. are discussed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012