Record details

Title
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
Statement of responsibility
    Jiří Unar, Naďa Křivánková, Jan Švanda
Other titles
    Der gegenwärtige Zustand der Devastation der Naturmilieus im Wildgehege in der Polauer Bergen
Author
    Křivánková, Naďa
    Švanda, Jan
    Unar, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Vol./nr.
    Roč. 267
Pages
    s. 1-38
Year
    1991
Notes
    29 obr., 13 fot., 9 tab., 2 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc).
Subject group
    moravské moldanubikum
    moravskoslezská oblast
    morfostruktura
    neotektonika
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
    Oslavany (Brno-venkov)
Keyword
    Devastace
    Oboře
    Pavlovských
    Prostředí
    Přírodního
    Současný
    Stav
    Vrších
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012