Record details

Title
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
Other titles
    Contemporary state of opinion on the age of the Grund Formation
Author
    Cicha, Ivan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2000
Thesaurus term
    Grund Formation, Upper Karpation, Lower Badenian
Keyword
    Grundského
    Názorů
    Současný
    Souvrství
    Stáří
    Stav
Abstract (in czech)
   Zpracování svrchního karpatu-grundského souvrství v alpsko-karpatské předhlubni
Abstract (in english)
   Contemporary state of opinion on the age of the Grund Formation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014