Record details

Title
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
Statement of responsibility
    Josef Adámek, Pavla Petrová, Lilian Švábenická
Other titles
    Contemporary state of opinions on the stratigraphy and definition of the sediments of boundary-line of the Lower to Middle Miocene (Karpatian-Lower Badenian) in the Alpine-Carpathian Foredeep
Author
    Adámek, Josef, 1945-
    Petrová, Pavla, 1972-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 16-19
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 18-19
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    biostratigrafie
    diskordance
    diskuse
    geologie regionální
    geologie ropná
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    litostratigrafie
    mikrofosílie
    miocén
    profil seizmický
    stratigrafická jednotka
    vrt
Geographical name
    ČR-Morava
    Laa an der Thaya (Rakousko-Niederösterreich)
    Nový Přerov (Břeclav, Mikulov)
    Pasohlávky (Břeclav, Pohořelice)
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    34-12
    34-14
    34-21
    Baden
    Hustopeče
    Karpat-sp
    Karpatské
    Mikulov
    Miocénu
    Názorů
    Pohořelice
    Předhlubni
    Rozhraní
    Sedimentů
    Současný
    Spodního
    Stav
    Stratigrafii
    Středního
    Vymezení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012