Record details

Title
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
Statement of responsibility
    Miroslav Štemprok
Other titles
    Present ideas on genesis of hydrothermal ore zones around granites
Author
    Štemprok, Miroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby
Pages
    s. 109-114
Notes
    2 obr., 20 bibl.
Subject group
    granit
    krušnohorský pluton
    ložisko hydrotermální
    metalogeneze
    pluton
    zonálnost
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krušné hory
    SRN-Sachsen
    Velká Británie-England
Keyword
    Granitů
    Hydrotermálních
    Kolem
    Názorů
    Rudních
    Současný
    Stav
    Vznik
    Zón
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012