Record details

Title
    Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
Other titles
    The present status of exposures and exploration of the Krušná hora Ordovician near Hudlice
Author
    Čáp, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    3
Year
    2008
Thesaurus term
    geological mapping, lithology, Ordovician sediments, Barrandian, mining, sedimentary iron ores
Keyword
    Hory
    Hudlic
    Krušné
    Odkrytosti
    Ordoviku
    Prozkoumanosti
    Současný
    Stav
Abstract (in czech)
   Krušná hora u Hudlic je velmi významným ložiskem ordovických sedimentárních železných rud s bohatou historií těžby. V současnosti je okdrytost této oblasti, až na několik málo výchozů, dost skrovná. Většina výchozů je tvořena skaleckými křemenci (llandeilo) a třenickými pískovci a konglomeráty (tremadoc). Je zde rovněž patrný vliv antropogenní činnosti (zejm. haldy a důlní propadliny).
Abstract (in english)
   The present status of exposures and exploration of the Krušná hora Ordovician near Hudlice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014