Record details

Title
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
Statement of responsibility
    Miroslav Seidl, Václav Valášek
Author
    Seidl, Miroslav
    Valášek, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 74-76, 1 l. obr. příl.
Year
    2001
Notes
    2 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    069
    504
    622.33
Conspectus category
    069
    502
Subject group
    báňská historie
    důl
    hornictví
    muzeum
    projekt
    rekultivace
    revitalizace
    uhlí hnědé
    využití území
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Most (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Mostě
    Památek
    Příprav
    Realizace
    Současný
    Stav
    Technických
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012