Record details

Title
    Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova
Statement of responsibility
    Oldřich Kroupa
Other titles
    Present-day state of paleontological-malacozoological research at Kinberk near Mikulov
Author
    Kroupa, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 124-126
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    baden
    fosilní zbytky
    Mollusca
    neogén
    sbírka
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Kinberk u Mikulova
Keyword
    Kinberku
    Mikulova
    Paleontologicko-malakozoologického
    Současný
    Stav
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012