Record details

Title
    Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic)
Other titles
    Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic
Author
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Speleofórum 2006, konference Kras 2006
Notes
    Akce: 2006/04/21 ; Sloup
Thesaurus term
    Hranice Palaeozoic, paleokarst, Devonian, Cretaceous, Miocene, hydrothermal karst
Keyword
    Hranice
    Hranického
    Karstification
    Knowledge
    Krasovění
    Palaeozoic
    Paleozoika
    Polyfázového
    Polyphase
    Present
    Současný
    State
    Stav
    Znalostí
Abstract (in czech)
   Clánek charakterizuje projevy devonských, křídových, miocénních a recentních paleokrasových a hydrotermálních jevů v karbonátech hranického paleozoika.
Abstract (in english)
   Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014