Record details

Title
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
Statement of responsibility
    Jiří Hřebík, Jiří Mohelník, Richard Nouza, Drahomír Šelong
Author
    Hřebík, Jiří
    Mohelník, Jiří
    Nouza, Richard
    Šelong, Drahomír
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 16-22
Year
    2006
Notes
    6 diagr., 6 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504
    62.002.3
    622
Conspectus category
    504
    620.9
    622
Subject group
    ekonomika surovin
    energie jaderná
    EU
    mezinárodní spolupráce
    spotřeba
    studie environmentálních vlivů
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
    zdroje energetické
Geographical name
    Česko
Keyword
    Energetické
    Koncepce
    Současný
    Státní
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012