Record details

Title
    Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
Statement of responsibility
    Jan Rybář
Author
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 3
Pages
    s. 335
Year
    1984
Classfication no.
    061.6
Conspectus category
    06
Keyword
    Geologie
    Inženýrské
    Německé
    Republice
    Současnost
    Spolkové
    Výhledy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 12. 2012
Import date
    20. 3. 2014