Record details

Title
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
Author
    Cílek, Václav
    Kučera, B.
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
Pages
    s. 27-32
Notes
    Překlad názvu: Case Study: The Quarry Brniště in Tlustec Hill
    Rozsah: 5 s.
Keyword
    Brniště
    Česká
    Doplněk
    Doporučenou
    Hodnocení
    Jako
    Krajinný
    Lípa
    Lomu
    OkÚ
    Podklad
    Postupu
    Prostředí
    Provozu
    Ráz
    řízení
    Souborné
    Souvislosti
    Správní
    Těžby
    Variantou
    Vlivů
    Vyžádaný
    životní
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012