Record details

Title
    Soumračné světy: dvě století studia konce civilizací
Author
    Cílek, Václav
    Filip, Jiří
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti
Pages
    S. 211-250
Notes
    Projekt: IAAX00020701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Evening worlds: two centuries of civilisation collapse studies
    Rozsah: 40 s.87009255
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    collapses
    history
    nature
    society
Keyword
    Civilizací
    Dvě
    Konce
    Soumračné
    Století
    Studia
    Světy
Abstract (in czech)
   Syntetizující studie přehlednou formou shrnuje základní motivy studia kolapsů civilizací a uvádí výběr dvou set monografií tří století, které se tohoto tématu týkají a to včetně prací z filosofie dějin zaměřených na cyklické jevy.
Abstract (in english)
   The study summarises basic historiography of the collapse studies of the last two centuries and selects some 200 monogrpahs dealing either with civilisation collapses or cyclic phenomena in history including philosophy of history.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012