Record details

Title
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
Statement of responsibility
    Ivan Gnojek, Dušan Hovorka, Lubomil Pospíšil
Author
    Gnojek, Ivan
    Hovorka, Dušan
    Pospíšil, Lubomil
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 3
Pages
    s. 169-180
Year
    1991
Notes
    6 obr., 2 tab., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    anomálie
    fundament
    hlubinná stavba
    magnetometrie
    peridotit
    petrofyzika
    východoslovenská pánev
    Západní Karpaty
Geographical name
    Bzenov
    ČSFR-Slovensko
    Komárovce
    Maďarsko
    Sečovce
    Zbudza
Keyword
    Anomalies
    Basement
    Czecho-Slovakia
    Eastern
    Magnetic
    Pre-Tertiary
    Slovakia
    Sources
Abstract (in czech)
   V práci je podána kvantitativní interpretace 5 magnetických anomálií v předterciérním fundamentu východního Slovenska a sv. Maďarska. Tyto anomálie jsou způsobeny serpentinizovanými peridotity, které byly zjištěny vrty Zbudza-1 a Senné-8 v hloubkách zhruba 2800-3500 m. Autoři předpokládají existenci ofiolitového komplexu Meliata-Vardar, představujícího oceánský typ kůry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012