Record details

Title
    South Moravian lignites in the Vienna Basin
Author
    Daněk, Vilém
    Michna, Ondřej
    Sýkorová, Ivana
Conference
    Coal Geology Conference/9. : 25.06.2001-30.06.2001 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Abstracts- 9th Coal Geology Conference
Pages
    s. 7
Notes
    Projekt: IAA2046904, GA AV ČR
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Basin
    Lignites
    Moravian
    South
    Vienna
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012