Record details

Title
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Horní Benešov Formation in the Dětřichov 1 borehole (Nízký Jeseník Mts.)
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 2
Pages
    s. 97-112
Year
    1998
Notes
    2 obr., 7 fot., 1 tab., 22 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    břidlice černá
    deformace
    droba
    flyš
    geologie strukturní
    karbon
    metamorfóza
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    prachovec
    proces synsedimentární
    tepelný tok
    visé
    vlastnosti fyzikální
    vrásnění variské
    vrt hluboký
Geographical name
    ČR-Morava
    Dětřichov nad Bystřicí (Bruntál)
Keyword
    Dětřichov
    Hornobenešovské
    Jeseník
    Nízký
    Souvrství
    Vrtu
Abstract (in english)
   The borehole is 2405,8 m deep. It penetrated the Horní Benešov Formation (flysch alternation of greywackes, siltstones ans shales) of Lower to Middle Viseán age complexly deformed into a NW overturned synclinorium. Metamorphism increased from the high anchizone to the epizone. The thermal paleogradient was steep
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012