Record details

Title
    Space-time Clustering of Seismic Events
Author
    Růžek, Bohuslav
Conference
    Regionální konference seismologů a geofyziků s mezinárodní účastí (20.04.1995 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice
Pages
    s. 162-168
Notes
    Projekt: GA205/93/2346, GA ČR
Keyword
    Clustering
    Events
    Seismic
    Space-time
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012