Record details

Title
    Speciální problémy analýzy geodat
Statement of responsibility
    Ctirad Schejbal
Other titles
    Special problems of geodata analysis
Author
    Schejbal, Ctirad, 1936-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 11-20
Year
    2002
Notes
    6 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    001.9
    316.77
    517
    55
Conspectus category
    316.77
    517
    55
Subject group
    analýza dat
    analýza statistická
    digitalizace
    geologie
    geologie matematická
    geostatistika
    vědy o Zemi
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    Analýzy
    Geodat
    Problémy
    Speciální
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012