Record details

Title
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
Statement of responsibility
    Lenka Volaufová, Jakub Langhammer
Other titles
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River catchment
Author
    Langhammer, Jakub, 1969-
    Volaufová, Lenka
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 111, č. 2
Pages
    s. 152-167
Year
    2006
Notes
    5 obr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    504
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    kadmium
    kovy těžké
    kvalita vody
    organická substance
    povodeň
    sedimenty
    voda povrchová
    zdroj znečištění
Subject category
    1965-2005
Geographical name
    Chrást (Plzeň-sever, Plzeň)
    Čechy (Česko)
    Kamenný Újezd (Rokycany, Rokycany)
    Rokycany
    Strašice (Rokycany, Rokycany)
Keyword
    Klabavy
    Povodí
    Povrchových
    Sedimentů
    Specifické
    Vod
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012