Record details

Title
    Speleogenesis along sub-vertical joints. A modell of karst shafts development in the Dolný Vrch Plateau (the Slovak Karst)
Other titles
    Speleogeneze podél subvertikálních poruch: Model vzniku propastí na krasové planině Dolný vrch (Slovenský kras)
Author
    Baroň, Ivo
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geomorphologica Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 1
Pages
    1
Year
    2003
Thesaurus term
    Speleogenesis, Slovak Karst, shaft, vadose zone, epikarst
Keyword
    Along
    Development
    Dolný
    Joints
    Karst
    Modell
    Plateau
    Shafts
    Slovak
    Speleogenesis
    Sub-vertical
    Vrch
Abstract (in czech)
   Text zabývající se vznikem a vývojem studnovitých krasových propastí ve vadózní zóně na karsové planině Dolný vrch (Slovenský kras)
Abstract (in english)
   The text deals with the speleogenesis and evolution of the vadose karst shafts
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014