Record details

Title
    Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984-1993
Statement of responsibility
    Luděk Vlk, David Havlíček
Other titles
    Speleologic exploration of Dolný vrch between 1984-1993
Author
    Havlíček, David
    Vlk, Luděk
Language
    česky
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 32
Pages
    s. 143-161
Year
    1994
Notes
    8 obr., 2 tab., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Subject group
    speleologie
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    1984-1993
    Dolného
    Letech
    Průzkum
    Speleologický
    Vrchu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012