Record details

Title
    Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, J.
    Libertín, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, 3-4
Pages
    s. 116-132
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Projekt: IAA300130503, GA AV ČR
    Projekt: IAA301110701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Spencerites leismanii sp. nov. nová polostromovitá plavuň a její spory z pensylvánu České republiky
    Rozsah: 17 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    in situ spores
    Pennsylvanian
    Spencerisporites
    Spencerites
Keyword
    Compression
    Czech
    Leismanii
    Lycopsid
    New
    Nov
    Pennsylvanian
    Republic
    Sp
    Spencerites
    Spores
    Sub-arborescent
Abstract (in czech)
   Nový druh polostromovité plavuně Spencerites leismanii sp. nov. a jeho spory rodu Spencerisporites jsou popsány z tlustického reliktu, stáří bolsovianu radnických vrstev. Spencerites leismanii je interpretován jako relativně nízká polostromovitá plavuň okolo 1 metru vysoká s minimálně trojím větvením.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012