Record details

Title
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
Author
    Svobodová, Marcela
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Nationalis Pragae
Vol./nr.
    Roč. 64, 2-4
Pages
    s. 133-138
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/06/1823, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Spesovicornea pacltovae gen.a sp. n., nová elateroidní sporomorfa z českého cenomanu (Česká republika
    Rozsah: 6 s.
    Series B - Historia Naturalis.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Blansko Graben
    Bohemian Cretaceous Basin
    Cenomanian
    new genus and species
    sporomorph
Keyword
    Bohemian
    Cenomanian
    Czech
    Elateroid
    Gen
    New
    Nov
    Pacltovae
    Republic
    Sp
    Spesovicornea
    Sporomorph
Abstract (in czech)
   Je popsán nový rod a druh elateroidní sporomorfy z blanenského prolomu, nejvýchodnějšího výběžku české křídové pánve.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012