Record details

Title
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Marcela Svobodová, Milada Vavrdová
Author
    Svobodová, Marcela
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Vol. 64, no. 2-4
Pages
    p. 133-138
Year
    2008
Notes
    4 obr., 1 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    561
Conspectus category
    56
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    křída-svrchní
    nový taxon
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    paleobiogeografie
    palynomorfa
    provincie floristická
    sporomorfa
    vrt
Geographical name
    Morava (Česko)
    Spešov (Blansko, Blansko)
Keyword
    Bohemian
    Cenomanian
    Czech
    Elateroid
    Gen
    New
    Nov
    Pacltovae
    Republic
    Sp
    Spesovicornea
    Sporomorph
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012