Record details

Title
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
Statement of responsibility
    Ján Spišiak, Dušan Hovorka, Radim Rybka, Ján Turan
Other titles
    Spessartine and piemontite in Lower Palaeozoic metasediments of the Inner West Carpathians
Author
    Hovorka, Dušan
    Rybka, Radim
    Spišiak, Ján
    Turan, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 1
Pages
    s. 17-29
Year
    1989
Notes
    6 obr. a 3 tab. v textu, 2 tab. foto v příl.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    asociace a parageneze minerálů
    metasedimenty
    nesosolikáty
    paleozoikum
    Slovenské rudohorie
    sorosilikáty
Keyword
    Karpát
    Metasedimentoch
    Paleozoika
    Piemontit
    Spessartín
    Staršieho
    Vnútorných
    Západných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012