Record details

Title
    Spherical accessories ("spherules") in gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Katarína Jakabská, Ladislav Rozložník
Author
    Jakabská, Katarína
    Rozložník, Ladislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 3
Pages
    p. 305-321
Year
    1989
Notes
    3 obr., 20 foto, 4 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    akcesorické minerály
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie magmatických hornin
    hlubinné horniny s křemenem
    nesosolikáty
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Accessories
    Carpathians
    Czechoslovakia
    Gemeric
    Granites
    Spherical
    Spherules
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012