Record details

Title
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the lower givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
Author
    Galle, Arnošt
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 82, č. 2
Pages
    s. 1333-144
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3013207, GA AV ČR
    Projekt: IAA300130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa) ve spodním givetu (Devon) Českého masívu
    Rozsah: 12 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    corals
    Middle Devonian
    Rugosa
    septal structures
    systematics
Keyword
    1922
    Anthozoa
    Bohemian
    Devonian
    Givetian
    Lower
    Massif
    Rugosa
    Spinophyllum
    Wedekind
Abstract (in czech)
   Na Moravě se vyskytují rugosní koráli rodu Spinophyllum Wedekind, 1922 (S. conicum Kettnerová, 1932 a S. ondra sp. nov.). Jejich nejvýraznějším znakem jsou hrubé septální trabekuly s dvojitým prohnutím, typickým pro charaktofylidy. Tímto znakem připomínají moravští příslušníci rodu Spinophyllum rod Charisphyllum Oliver & Sorauf, 1988, synonymizovaný se Spinophyllum. Spinophyllum sp. cf. conicum Kettnerová, 1932, známé z akantopygových vápenců od Koněprus v Pražské pánvi, má útlé septální trabekuly uspořádané do polovějíře nebo do asymetrického vějíře a není příslušníkem rodu Spinophyllum. Struktury rugosních korálů se u stejných taxonů opakují i při rozdílných způsobech zachování. Zdá se, že tyto struktury jsou přinejmenším založeny na strukturách vzniklých během života korálů. V přiložené práci jsou zmíněné struktury považovány za důležitý diagnostický znak.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012