Record details

Title
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
Statement of responsibility
    Miloš Siblík
Other titles
    Carnian spiriferid brachiopods of the Slovak Karst
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 75
Year
    1997
Notes
    9 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Brachiopoda
    karn
    trias
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
    Slovenský kras
Keyword
    Brachiopodi
    Karnu
    Krasu
    Slovenského
    Spiriferidní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012