Record details

Title
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš, Ilja Pek
Author
    Mikuláš, Radek
    Pek, Ilja
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 1
Pages
    p. 75-77
Year
    1994
Notes
    2 obr., 1 fot., 10 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Barrandien
    česká křídová pánev
    křída-svrchní
    nový taxon
    ordovik
    orlicko-žďárská oblast
    popis organismu
    trace fossils
Geographical name
    Beroun
    Česká republika
    Svojanov (Olomouc)
Keyword
    Cretaceous
    Cycloides
    Czech
    Ichnofossil
    Moravia
    New
    Northern
    Republic
    Spirocircus
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012