Record details

Title
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Trausee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
Other titles
    Lower Gosau Subgroup between Wolfgangsee and Traunsee (Salzkammergut, Upper Austria)
Author
    Hradecká, Lenka
    Lobitzer, Harald
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Upper Austria,Northern calcareous Alps,Salzkammergut,Lower Gosau Subgroup,Upper Cretaceous,foraminifers,calcareous nannofossils,palynoflora,biostratigraphy,paleoenvironment
Keyword
    Gosauská
    Horní
    Podskupina
    Rakousko
    Salzkammergut
    Spodní
    Trausee
    Wolfgangsee
Abstract (in czech)
   Studium foraminifer, vápnitého nanoplanktonu a palynomorf svrchnokřídových sedimentů spodní gosauské podskupiny v oblasti Salzkammergut v Rakousku bylo realizováno v rámci projektu MŠMT Kontakt.Výskyt nanofosilií Eiffellithus eximius a Lucianorhabdus maleformis společně s pyly angiosperm Trudopolis potvrzují střednoturonské stáří některých studovaných vzorků z lokality Station Billroth a Eisenbach. Souvrství Nussensee z lokality Sophiental obsahovalo relativně bohaté společenstvo foraminifer náležející planktonickým zónám Dicarinella concavata a Dicarinella asymetrica.
Abstract (in english)
   Lower Gosau Subgroup between Wolfgangsee and Traunsee (Salzkammergut, Upper Austria)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014