Record details

Title
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
Other titles
    Lower Turonian in the brickworks Kutná Hora - Sedlec
Author
    Čáp, Pavel
    Hradecká, Lenka
    Švábenická, Lilian
    Vodrážka, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin, lithology, foraminifera, nannofossils, siliceous sponges
Keyword
    Cihelně
    Hora
    Kutná
    Sedlec
    Spodní
    Turon
Abstract (in czech)
   Vápnité prachovce náležící bělohorskému souvrství z lokality Kutná hora - Sedlec obsahují bohaté společenstvo spongií, mlžů, mikrofosilií a nanofosilií. Dobře zachované a vysoce diversifikované společenstvo spongií dokumentuje různé typy osidleného substrátu, včetně tvrdého substrátu představovaného metamorfovanými horninami.Podle analýzy mikrofosilií a nanofosilií prachovce stářím odpovídají svrchní části spodního turonu. Náleží foraminiferové planktonické zóně Helvetoglobotruncana helvetica a zóně UC6b podle nanofosilií.
Abstract (in english)
   Lower Turonian in the brickworks Kutná Hora - Sedlec
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014