Record details

Title
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko
Other titles
    Lower Sarmatian Bryozoa from brackish sediment in the northern part of the Danube Basin (Dubová, Slovakia)
Author
    Fordinál, Klement
    Zágoršek, Kamil
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Linzer biol. Beitrage
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1
Pages
    7
Year
    2006
Thesaurus term
    Bryozoa
    Sarmatian
    Taxonomy
Keyword
    Brakických
    části
    Dubová
    Mechovky
    Pánve
    Podunajské
    Sarmatské
    Sedimentů
    Severní
    Slovensko
    Spodně
Abstract (in czech)
   Detailní popis mechovkového společenství z lokality Dubová s diskuzi o brakickém, nebo mořském prostředí v Podunajské pánvi začátkem sarmatu.
Abstract (in english)
   Detail description of Bryozoa from the locality Dubová with discussion about brackish or marine environment in Danube basin in the beginning to Sarmatian.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012