Record details

Title
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
Other titles
     ?
Author
    Gilíková, Helena
    Maštera, Lubomír
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Vol./nr.
    Roč. 7, č. jaro
Pages
    4
Year
    2000
Keyword
    Brna
    Droby
    Hostěradicemi
    Jz
    Kadovem
    Slepence
    Spodnokarbonské
Abstract (in czech)
   Z opuštěného lomu v Hostěradicích u Miroslavi byla zpracována nejdůležitější část profilu spodnokarbonskými sedimenty, prezentovány výsledky studia slepenců, drob, těžké frakce a chemismu granátů. Byly konstatovány rozdíly ve složení sedimentů od drahanského kulmu, charakterem průsvitné těžké frakce nejbližší je patrně protivanovské souvrství západokulmského bazénu.
Abstract (in english)
   ?
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014