Record details

Title
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
Author
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Hladil, Jindřich
    Leichmann, Jaromír
    Leichmann, Jaroslav
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Pages
    2
Keyword
    Devonských
    Jihu
    Kambrických
    Klastika
    Moravy
    Sedimentů
    Složení
    Spodnopaleozoická
    Stavba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014