Record details

Title
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Lower Pleistocene terraces of the Dyje (Thaya) River east from Pavlovské vrchy Hills
Author
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Smolíková, Libuše, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 12-14
Year
    2005
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    kryopedologie
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie půdní
    paleolimnologie
    pedogeneze
    pleistocén-spodní
    půda fosilní
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    terasa říční
Geographical name
    ČR-Morava
    Milovice (Břeclav, Mikulov)
Keyword
    34-23
    Břeclav
    Dyje
    Pavlovských
    Spodnopleistocenní
    Terasy
    Vrchů
    Východně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012