Record details

Title
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
Statement of responsibility
    Miloš Siblík
Other titles
    Triassic brachiopod assemblages and their relation to the facies at some localities of the Northern Calcareous Alps
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 72-73
Year
    1993
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    biocenóza
    biostratigrafie
    Brachiopoda
    taxonomie
    trias
Geographical name
    Rakousko-Salzburg
    Severní vápencové Alpy
Keyword
    Alp
    Brachiopodů
    Faciím
    Lokalitách
    Některých
    Severních
    Společenstva
    Triasových
    Vápencových
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012