Record details

Title
    Společné hydrogenační zpracování uhlí a ropného zbytku
Author
    Blažek, J.
    Černý, Jaroslav
    Maxa, D.
    Novák, V.
    Rouček, V.
    Šebor, G.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Sborník konference Hnědé uhlí 1994
Pages
    s. 57-60
Keyword
    Hydrogenační
    Ropného
    Společné
    Uhlí
    Zbytku
    Zpracování
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012