Record details

Title
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
Statement of responsibility
    Václav Valášek
Other titles
    Cooperation of federal country Northern Rhineland-Westphalia and Czech Republic in the sphere of complex transformation of the Erzgebirge Mts.piedmont region
Author
    Valášek, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj SHD
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 75-79
Year
    1993
Notes
    3 obr.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Subject group
    ekologie
    ekonomika surovin
    legislativa
    ložiska pevných paliv
    mezinárodní spolupráce
    organizace
    severočeská pánev
    sokolovská pánev
    uhlí hnědé
    zdroje energetické
Subject category
    rekultivace
Geographical name
    ČR-Čechy
    SRN-Nordrhein-Westfalen
Keyword
    České
    Komplexní
    Oblasti
    Podkrušnohorského
    Porýní-Vestfálsko
    Regionu
    Republiky
    Severní
    Spolkové
    Spolupráce
    Transformace
    Země
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012