Record details

Title
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Other titles
    Sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers and calcareous nannofossils the Albian-Cenomanian age from the Štramberk and Bystré (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Author
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
Notes
    Akce: 2003 ; Ostrava
Thesaurus term
    Sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers, calcareous nannofossils, stratigraphy, Silesian Unit, Outer Western Carpathians
Keyword
    Albsko-cenomanského
    Bystré
    Dinoflageláti
    Foraminifery
    Jednotka
    Karpaty
    Nanoplankton
    Slezská
    Sporomorfy
    Stáří
    Štramberka
    Vápnitý
    Vnější
    Západní
Abstract (in czech)
   Mikrobisotratigrafické vyhodnocení vzorků lomu Kotouč ve Štramberku a lokality Bystré (slezská jednotka). Na základě studia sporomorf, dinoflagelát, foraminifer a vápnitého nanoplanktonu bylo stanoveno svrchnoalbské až cenomanské stáří sedimentárních výplní puklin ve štramberském vápenci a výchozů na lokalitě Bystré.
Abstract (in english)
   Sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers and calcareous nannofossils the Albian-Cenomanian age from the Štramberk and Bystré (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014