Record details

Title
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Statement of responsibility
    Marcela Svobodová, Lenka Hradecká, Petr Skupien, Lilian Švábenická
Other titles
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Author
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, mimoř. č.
Pages
    s. 50-51
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    56
Conspectus category
    55
Subject group
    alb
    Angiospermophyta
    cenoman
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    jílovec
    krasová výplň
    křída
    nannofosílie
    paleoekologie
    paleontologie
    pylová zrna
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    ČR-Morava
    Frenštát pod Radhoštěm - Bystrá (Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm)
    Štramberk (Nový Jičín, Kopřivnice)
Keyword
    Albsko-cenomanského
    Bystré
    Dinoflageláti
    Foraminifery
    Jednotka
    Karpaty
    Nanoplankton
    Slezská
    Sporomorfy
    Stáří
    Štramberka
    Vápnitý
    Vnější
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012